અમદાવાદ ની ક્લબોનું નવરાત્રિનું ટાઇમટેબલ મેળવો એક ક્લિકમાં

2008-10-2-16-39-51-f651b2e2f2e64502868b3283a1a9ce7c-f651b2e2f2e64502868b3283a1a9ce7c-2

 

અમદાવાદ ની ક્લબોનું નવરાત્રિનું ટાઇમટેબલ મેળવો એક ક્લિકમાં

સાચવી લો…આ છે યુવાનોની ફેવરિટ ક્લબોનું નવરાત્રિનું ટાઇમટેબલ

 

તારીખ વાયએમસીએ કલબ

 

5/10/13 મિરાંદે શાહ

6/10/13 દેવાંગ પટેલ

7/10/13 દિપ્તી વ્યાસ

8/10/13 અરવિંદ વેગડા

9/10/13 અનિશ સરૈયા

10/1013 હિતેશ વાઘેલા

11/10/13 અર્ચના દવે

12/10/13 અર્ચના દવે

13/10/13 મિરાંદે શાહ

 

તારીખ કર્ણાવતી કલબ

 

5/10/13 સંજય ઓઝા (કલબના)

6/10/13 પ્રસાદ કદમ

7/10/13 અર્ચના દવે

8/10/13 સમીર રાવલ

9/10/13 પ્રસાદ કદમ

10/10/13 સમીર રાવલ

11/10/13 પ્રસાદ રાવલ

12/10/13 સમીર રાવલ

13/10/13 પ્રસાદ કદમ

 

તારીખ રાજપથ કલબ

 

5/10/13 દેવાંગ પટેલ (કલબનાં)

6/10/13 સંજય ઓઝા (કલબનાં)

7/10/13 સંજય વસીટા

8/10/13 પ્રસાદ કદમ

9/10/13 દર્શના ગાંધી

10/10/13 પ્રસાદ કદમ

11/10/13 સમીર રાવલ

12/10/13 લાલિત્યા મુનશી

13/10/13 અરૂણ રાજ્યગુરુ

 

 

તારીખ નારાયણી કલબ

 

5/10/13 —–

6/10/13 —–

7/10/13 —–

8/10/13 —–

9/10/13 અર્ચના દવે (કલબનાં)

10/10/13 અર્ચના દવે

11/10/13 અનિશ સરૈયા

12/10/13 હિતેશ શુક્લા

13/10/13 દિપ્તિ વ્યાસ

 

તારીખ રિવર ફ્રન્ટ (વલ્લભ સદન)

 

5/10/13 સલીલ મહેતા

6/10/13 રાજીવ વ્યાસ

7/10/13 શોભના શંકર

8/10/13 અમર નાયક

9/10/13 જીતીન અમીત

10/10/13 દર્શના ગાંધી

11/10/13 હિમાંશું ત્રિવેદી

12/10/13 સ્વર તરંગ મેહુલ ઝા

13/10/13 સમીર, ઓરકેસ્ટ્રા

 

તારીખ સ્પોર્ટ્સ કલબ

 

4/10/13 સ્ટેજ શો

5/1013 ભોમિક શાહ

6/10/13 શ્યામલ-સૌમિલ અને આરતી મુનશી

15/1013 સલિલ મહેતા

 

 

તારીખ એલ.ડી. એન્જિ. કોલેજ

 

9/10/13 શ્યામલ સૌમિલ

10/10/13 ભૂમિકા ત્રિવેદી

 

તારીખ કલબ ઓ સેવન

 

9/10/13 સંજય ઓઝા

10/10/13 સલિલ મહેતા

11/10/13 નિમા ભટ્ટ

 

 

તારીખ સ્ટાર ક્લબ

 

6/10/13 ભૌમિક શાહ

8/10/13 નયન પંચોલી

9/10/13 ભૌમિક શાહ

 

તારીખ ફ્રેન્ડઝ ગરબા

 

7/10/13 સંજય ઓઝા

12/10/13 સંજય ઓઝા

13/10/13 સલિલ મહેતા

 

કલબ નવરાત્રિમાં આપાશે લાખોના ઈનામ

 

વાયએમસીએ ક્લબ 4 લાખ રૂપિયાના ઈનામ

રાજપથ ક્લબ 7 લાખ રૂપિયાના ઈનામ

કર્ણાવતી ક્લબ 7 લાખ રૂપિયાના ઈનામ

સ્પોર્ટ્સ ક્લબ 1 લાખ રૂપિયાના ઈનામ

નારાયણી ક્લબ 15 લાખ રૂપિયાના ઈનામ

રાયફલ ક્લબ 3 લાખ રૂપિયાના ઈનામ

સ્ટાર્સ કલબ 1 લાખ રૂપિયાના ઈનામ

ટીપ્પણી