વિદાય વખતે છોકરી છોકરાને લાફો ચોડ્યો

woman-slapping-man1છોકરીની વિદાય વખતે છોકરાનો મોબાઇલ વાગ્યો અને છોકરીએ છોકરાને એક લાફો ચોડી દીધો….

ખબર છે કેમ…..?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

ખબર છે કેમ….?

.

.

.

.

.

.

.

કેમ કે…વરરાજાની રિંગટોન હતી.

દિલ મેં અપના અરમાન છુપાકે હમ ચલે.

આજ હમ અપની મૌત કા સામાન ઉઠા લે ચલે.

 

ટીપ્પણી