ધારદાર જોક : ભાડમાં જાય દુનિયાદારી

- Advertisement -

0203_kissingએક નાનો છોકરો તેની પાડોશમાં રહેતી છોકરીને તેના બોયફ્રેન્ડ સાથે

કિસ કરતા જોઇ જાય છે…

.

.

છોકરો : મને પણ કરવા દો, નહીંતર હું તમારા મમ્મી પપ્પાને કહી દઇશ..

.

.

છોકરી : લે યાર તું પણ કરી લે…

.

.

છોકરો ઘણી વખત પ્રયત્ન કરતો રહ્યો પરંતુ લંબાઇ (height) ઓછી

હોવાને કારણ કિસ ન કરી શક્યો…

.

.

અંતમાં પરેશાન થઇને છોકરો બોલ્યો,

.

.

.

.

.

.

.

.

“ભાડમાં જાય દુનિયાદારી, જે કામ ખોટુ છે, તે તો ખોટુ જ છે.. હું

તો કહી જ દઇશ!”

ટીપ્પણી