સંસ્કારી યુવાનો અને યુવતીઓએ આ મેસેજ વાંચીને ખોટું લગાડવું નહી

(જે લોકોમાં નીચે લખેલા અપલક્ષણો હોય તે લોકો માટે આ મેસેજ છે)

આજનો યુવાન બુઢ્ઢો છે .
બુદ્ધિનો બુઠ્ઠો છે ..

માનવામાં નથી આવતું 😕

સવારે મોડું ઉઠવાનું..!
ઉઠતા વેંત જ હાથ માં-બાપના પૈસે ખરીદેલો મોબાઈલ લઇ પોતાના મિત્ર મંડળ સાથે Whats App માં ચોવટ કરવાની …

ન દાંત સાફ કરવા ..
ન નહાવા જવું ..
ન માતા પિતા સાથે વાત કરવી ..
અને આખો સમય મનમાં ખાંડ ખાવ છીએ કે અમે યુવાનો સ્માર્ટ છીએ …

પણ ભઈલા તારો મોબાઈલ સ્માર્ટ છે .
તું તો નથી જ …

તું તો ડોબો જ છે .
નથી તને દેશ- દુનિયાની ખબર ,
કે નથી પારિવારીક સમ્બંધોની ખબર ,
તું શાનો સ્માર્ટ છે બકા ?

અલ્યા મૂરખા,

કાનમાં ઘોંઘાટ વાળું સંગીત સાંભળી સાંભળી ને તું માત્ર કાનથી નહિ ,
દિમાગથી પણ તું બેરો થઇ ગયો છે …

અલ્યા આખો દાડો મોબાઈલમાં ડાચું નાખી શું જોયા કરે છે .
તારા મા બાપ સામે તો જો કોઈ વાર!
બિચારા બાપે આખી જુવાની તને જુવાન કરવામાં ખર્ચી નાખી …

અલ્યા ડફોળ,

તારો બાપ જાત ઘસતો અને તને હસતો જોઈ રાજી થતો ..
તારી મા:! જેણે જુવાનીમાં કદીયે કોઈ મોજ શોખ નથી કર્યા ,
કારણ એને તારા માટે રમકડા ખરીદવા હતા …

લાટ સાહેબ,
21×3=63 થાય તે કહેવા તારે મોબાઈલનું કેલ્ક્યુલેટર વાપરવું પડે છે …

તું જેને પછાત સમજે છે,
તે તારા મા બાપ સમય આવ્યે મોબાઈલ અને કોમ્પ્યુટર શીખવા પડે તો એ પણ શીખી લેશે …

ઘેલસાંગરા,
કસ્તુરબાને તું ગાંધીજીના બા સમજે છે અને ઈન્દીરા ગાંધીને ગાંધીજીના દીકરી છતાંય તને કોઈ વડીલ સલાહ આપે તો તારી કમાન છટકે છે …

પણ બકા,
મેથી અને કોથમીર કોને કહેવાય:?
એ તું સાત વાર શાક લેવા જાય તો પણ શીખી નહિ શકે …

મકોડી પહેલવાન,
બે માઈલ ચાલવામાં તને આળસ આવતું હતું અને પોકમોન ગો રમવામાં આખું ગામ મોબાઈલમાં મોં ઘાલીને ઘુમ્યે જાય છે …

અક્કલના બારદાન,
માતૃભાષામાં “ઘ” અને “ધ” લખવાનો તફાવત તને ખબર નથી ..
“ઘર ને બદલે “ધર”
અને
“ધજા” ને બદલે “ઘજા” લખે છે ,
અને માં-બાપને અંગ્રેજી આવડતું નથી તેની ફરિયાદ કરે છે …

અલ્યા ગુગલીયા,
“પાટલા સાસુ” કોને કહેવાય તેવું ગૂગલને પૂછવા કરતા કોઈ વડીલને પૂછ બધા સબંધ વાચક નામ તને તુરંતમાં સમજાવશે …

તારા મા બાપનો ફોન ભલે સ્માર્ટ નહિ હોય,
પણ માબાપ પોતે ખૂબજ સ્માર્ટ છે.

અને તારો ફોન સ્માર્ટ છે,
પણ તું સ્માર્ટ નથી.

એટલે બકા,
તોફાન કરવા રે’વા દે; અને છાનો માનો મા બાપ કહે એમ કર …
વાતવાતમાં માબાપને ઉતારી પાડવાથી તું ઉંચો નહિ આવે ભઈલા …

ઘરમાં જે સગવડો મળે છે એના માટે મા બાપનો આભાર માન ..
કારણ કે તને તારી લાયકાતથી વધારે તેઓ સુખ આપે છે …

અલ્યા ડફોળ,
જરા સ્માર્ટ ફોન માંથી ડાચું બહાર કાઢ ,
અને જો તારા મા બાપ દિવસ રાત તારા માટે કેટલું લોહીનું પાણી કરે છે ..
તને જનમ આપ્યાની સજા પળે પળે તું એમને આપે છે …

બકા,
કોઈ પણ મા બાપને કારમી સજા કરવી હોય તો ,
એક જ રીત છે મા બાપની ઈચ્છા વિરુદ્ધ જવુ …

ભઈલા,
મા બાપ તને સુખી જોવા કદાચ તારી મુર્ખ વાતોને પણ માની જશે ,
પણ એની આંતરડી અંદરથી બળતી રહે …

‘જન્મદાતા’ , ‘અન્નદાતા’ , ‘જીવનદાતા’ ને દુભાવનાર કોઈ દિ ઠરતો નથી

બકા જા,
અને તારા સ્માર્ટ ફોનને બાજુમાં મૂકી થોડો વખત મા બાપ સાથ વાતો કર
કારણ કે કાલ કોણે જોઈ છે ??

– અજ્ઞાત

ટીપ્પણી