આ ઘટના પછી રાજાએ મુગટ ઉતારીને એક બાજુ મુકી દીધો અને ફરી ક્યારેય મુગટ પહેર્યો નથી…

12મી સદીની આ વાત છે. ઇંગ્લેન્ડ પર કેન્યુટ નામનો એક રાજા શાશન કરતો હતો. રાજાની નજીક રહેનારા દરબારીઓ અને સેવકો હંમેશા રાજાના વખાણ કરતા. ખુશામત કરીને રાજાની પ્રસન્નતા મેળવવા માટે બધા જુદી જુદી વાતો કરતા. એકદિવસ એક દરબારીએ રાજાના વખાણ કરતા કહ્યુ, ” આપ દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી રાજા છો. આ જગતમાં કોઇ એવુ નથી જે તમારા આપેલા આદેશનો અનાદર કરી શકે.”

રાજા વિચારશીલ અને સમજુ હતો. અધિકારીઓ અને સેવકોની ખોટી વાહવાહ એમને બિલકુલ પસંદ નહોતી. વખાણ કરનારાઓને જડબાતોડ જવાબ આપવાનું રાજા કેન્યુટે નક્કી કર્યુ. થોડા દિવસ પછી પુનમ આવી રહી હતી. પુનમના દિવસે જ રાજા કેન્યુટે સમુદ્રકિનારે પોતાના દરબારીઓ માટે એક ખાસ કાર્યક્રમ આયોજીત કર્યો.

રાજાએ સેવકોને આજ્ઞા કરી કે મારુ સિંહાસન સમુદ્રના પાણીથી થોડે દુર જ રાખવામાં આવે. રાજા આવીને પોતાના સિંહાસન પર ગોઠવાયા અને આજુબાજુ હજુરીયાઓ ગોઠવાઇ ગયા. ભરતીનો સમય હોવાથી પાણી ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યુ હતુ. રાજાએ પોતાના એક દરબારીને કહ્યુ, ” તમે જ એવુ કહેતા હતાને કે જગતમાં કોઇ મારા આદેશનો અનાદર ન કરી શકે ? ” અધિકારીએ ઉભા થઇને રાજાને સલામ ભરી અને કહ્યુ, ” જી મહારાજ, આ દુનિયામાં એવુ કોઇ નથી જે આપની આજ્ઞા માનવાનો ઇનકાર કરી શકે.”

રાજાએ સમુદ્રના મોજા સામે જોઇને કહ્યુ, ” હું ઇંગ્લેન્ડનો મહારાજા કેન્યુટ તને આદેશ આપુ છુ કે તું હવે બિલકુલ આગળ નહી વધતું.” રાજા હજુ કંઇ આગળ બોલે એ પહેલા તો મોજુ રાજાના પગ સુધી પહોંચી ગયુ અને રાજાના પગ પર રેતીનો ઢગલો કરીને જતુ રહ્યુ. રાજાએ ગુસ્સે થઇને કહ્યુ, ” તને મારી વાત સંભળાતી નથી. જો હવે આગળ વધીશ તો હું તને મારી સત્તાનો પરચો બતાવીશ.” થોડીવારમાં બીજુ વીશાળ મોઝુ આવ્યુ અને રાજાને સિંહાસન સાથે દુર ફંગોળી દીધો. રાજાના માથા પરથી મુગટ નીચે પડી ગયો.

રાજાએ પોતાના અધિકારીઓની સામે જોઇને કહ્યુ, ” મહેરબાની કરીને મારી ખોટી પ્રસંશા કરવાનું બંધ કરો. તમે વાતો કરો છો એવી કોઇ જાદુઇ સત્તા મારી પાસે નથી. મારા કરતા પણ એક મોટો રાજા છે અને આ સમુદ્ર એના કહ્યા મુજબ જ કામ કરે છે. મારા વખાણ કરવાનું ઓછુ કરીને આ સમુદ્ર સહીતના સમગ્ર બ્રહ્માંડને પોતાના વશમાં રાખનાર સૌથી મોટા રાજાના વખાણ કરવાના શરુ કરો.”

રાજા કેન્યુટે આ ઘટના પછી મુગટ ઉતારીને એક બાજુ મુકી દીધો અને એણે ફરી ક્યારેય પોતાના મસ્તક પર મુગટ પહેર્યો નથી જેથી હંમેશા યાદ રહે કે મારા કરતા પણ કોઇ મોટો રાજા છે.

ખુબ મહેનત કરીએ, ખુબ આગળ વધીએ પણ હંમેશા યાદ રાખીએ કે આજુબાજુના ખુશામત કરનારા લોકો આપણને એ ન ભૂલાવી દે કે આપણા કરતા પણ બીજો એક મોટો રાજા છે.

લેખન : શૈલેશભાઈ સગપરીયા

બોધ કથાઓ કે અવનવી વાર્તા વાંચવા માટે લાઇક કરો અમારું પેજ 

ટીપ્પણી