જાવ…જાવ…હજુ અમેરિકા જાવ

- Advertisement -

71427_715206605225692_313318720_nઅમેરિકાથી આપણા એક મિત્રએ સવારમાં આ ફોટો મોકલ્યો અને એક જ સંદેશ લખ્યો, “જેંતીલાલ…હવે તમે જ કહો અમારે જાવું ક્યાં?” !!

હા હા હા !! મેં કીધું, જાવ…જાવ…હજુ અમેરિકા જાવ !

બરોબર ને ?

ટીપ્પણી