મિત્રો ! મોહમદ રફી સાહેબની આજે પુણ્યતિથી છે.

- Advertisement -

57985_10151855559518455_1479282359_n

 

મિત્રો ! મોહમદ રફી સાહેબની આજે પુણ્યતિથી છે. ચાલો આજે તેમને યાદ કરીએ અને કોમેન્ટમાં તેને ગાયેલા તમારા મનપસંદ ગીતો લખો.

ટીપ્પણી