સફળતાના 21 મંત્રો દરેકે અનુસરવા જેવા

👉🏻1. પોતાની કમાણીથી ઓછો ખર્ચ થાય એવુ જીવન બનાવો.
👉🏻2. દિવસમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ વ્યક્તિના વખાણ કરો.
👉🏻3. પોતાની ભૂલ સ્વીકારવામાં ક્યારેય સંકોચ ન કરો.
👉🏻4. કોઈના સપનાઓ ઉપર હસો નહિ.
👉🏻5. તમારી પાછળ ઉભાલા વ્યક્તિને પણ ક્યારેક ક્યારેક આગળ જવાની તક આપો.
👉🏻6. રોજ થઇ શકે તો સૂર્યને ઊગતો નિહાળો.
👉🏻7. બહુ જ જરૂરી હોય તો જ કોઈ વસ્તુ ઉધાર લો.
👉🏻8. કોઈ પાસેથી કાંઈ જાણવું હોય તો વિવેકથી પણ બે વાર પૂછજો.
👉🏻9.કરજ અને દુશ્મનને ક્યારેય મોટો ન થવા દો.
👉🏻10. ભગવાન ઉપર પૂરો વિશ્વાસ રાખો.
👉🏻11. પ્રાર્થના કરવાનું ક્યારેય ન ભૂલો, પ્રાથનામાં અપાર શક્તિ હોય છે.
👉🏻12. પોતાના કામથી જ કામ રાખો.
👉🏻13. સમય સૌથી કીંમતી છે, એને ખોટા કામ માં વ્યર્થ ન કરો.
👉🏻14. જે તમારા પાસે છે એમાં જ ખુશ રહેતા શીખો.
👉🏻15. ક્યારેય કોઈની નિંદા ન કરો ,કેમ કે નિંદા એ નૌકાં માં છેદ સમાન છે. છેદ નાનો હોય કે મોટો નૌકાંને ડુબાડી જ દે છે.
👉🏻16.હંમેશા હકારાત્મક વિચારો રાખો.
👉🏻17. દરેક વ્યક્તિ એક આવડત લઈને જન્મે છે, બસ એ આવડતને દુનિયાની સામે લાવો.
👉🏻18. કોઈ કામ નાનું નથી હોતું દરેક કામ મોટું જ હોય છે,જેમ ક વિચારો જે કામ તમે કરી રહ્યા છો એ કામ તમે ના કરો તો દુનિયા ઉપર શું અસર થાય છે ?
👉🏻19. સફળતા એને જ મળે છે જે કઇક કરે છે.
👉🏻20. કંઈક પામવા માટે કઈ ખોવું નહીં કંઈક કરવુ પડે છે.
👉🏻21.અને એક છેલ્લી વાત જીવનમાં ‘ગુરૂ’ ન હોય તો જીવન બેકાર છે. એટલા માટે જ જીવન માં ‘ગુરૂ’ જરૂરી છે, ‘ગુરુર’ (અભિમાન) નહિ.

વૃક્ષ ઘરડું જ ભલે, પણ ફળિયામાં રહેવા દો,
ફળ નહીં તો, છાયો તો આપશે જ. એવી જ રીતે માતા પિતા ઘરડાં જ ભલે, ઘરમાં જ રહેવા દો,

સંપત્તિ તો નહીં કમાવી શકે, પણ તમારા છોકરાંઓને સંસ્કાર તો અવશ્ય આપશે જ. વધુમાં વધુ આગળ શેર કરો.

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!