સંસ્કારનું મહત્વ

1450923_750345344980290_1065796364_n

 

એકદમ સાચીવાત છે!

ટીપ્પણી