જેંતીની ધમાલ

મીઠો લીમડો મટાડી દેશે તમારા કડવા કડવા દર્દો ને, આજથી જ...

મીઠો લીમડો તમે આજસુધી દાળ ને શાક વઘારવા માટે જ વાપર્યો છે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આ લીમડા ની અંદર છુપાયેલા હશે તમારા આરોગ્ય...

જાણવાજેવું

લેખકની કટારે

પાઘ-પાઘડી અને સાફા સમ્બન્ધિત મહત્વના રીવાજો… સાથે બીજી રસપ્રદ વાતો…

વિસરાયેલી વિરાસત “પાઘડી” (પાઘ, ફેંટો, સાફો) (જાજરમાન વ્યક્તિત્વનું રહસ્ય "પાઘડી ") પાઘ,-પાઘડી એ દેશ,અને સંસ્કૃતિનાગોઉંરવ નું પ્રતિક છે. પરંતુ વાસ્તવમાં પાઘડીએ3000, વર્ષ જૂનીપરંપરા છે....

પાખંડ – અને એ રાત્રે એ નામની બની ગયેલી ધર્મની માતાના...

“પાખંડ” ===== વિશાળ મંડપમાં બેઠેલા હજારો અનુયાયીઓમાંથી ટુટેલા ફાટેલા અને મેલાઘેલા જભ્ભા-લેંઘામાં માથે દેશી પાઘડી પહેરેલો દેવજી માતાને કુતુહલવશ આગળની હરોળમાં બેઠો નિહાળી રહ્યો. અત્યારે એ...

YourStory – ગુજરાતી

રસોઈની રાણી

રમતજગત

કારકિર્દી

સ્વાસ્થ્ય

error: Content is protected !!