કેવી નાની નાની વાતમાં લોકો છૂટાછેડા સુધી પોહચી જાય છે… ખુબ ટૂંકી વાત છે પણ સમજવા જેવી છે…

- Advertisement -

* છુટાછેડા-મતભેદ અને મનભેદનો માહોલ *

આજકાલ સમાજમા છુટાછેડા નુ પ્રમાણ વધી રહ્યુ છે.આ છુટાછેડા થવાનુ કારણ બે વ્યકિત વચ્ચેનો મતભેદ અને મનભેદ છે. મતભેદમા બન્ને એકબીજાના મત નુ મહત્વ એકબીજા પર ઠોકી પાડવાની માથાકુટ કરે છે.હુ કહુ ત્યારે જ તારે આ કામ કરવાનુ.એ કામ પણ હુ કહુ તે રીતેજ કરવાનુ,તારુ પોતાનુ મગજ નહી દોડાવાનુ,હુ કહુ એટલુજ કરવાનુ.તારી મનમાની નહી ચાલે હા,આ વાત હુ તને પહેલા કહી રાખુ છુ.કેમ તે આવુ ના કરું,તને બુમો પાડી પાડીને કીધુ હતું કે તુ આમ નહી કરતી,તો પણ તે કેમ મારી વાત ના માની.

તને કીધુ હતું કે સમયસર આવી જવાનુ,તો પણ તે કેમ લેટ કરુ આવવામા.તને સમજણ પડે છે કે નહી,તુ તો મારુ કંઇ સાંભળતીજ નથી.તને તો મારા શબ્દની કદરજ નથી.તને એકની એક વાત વારંવાર કહેવાની,વારંવાર સમજાવાની.

મને તો ખબર હતી કે આ તે જે મને કહ્યુ તે ખોટુજ હતું.તો પણ મે તે કહ્યુ તેવુ કરુ,હવે તેમા ભુલ આવી તો હુ શુ કરુ.ભુલતો તારી છે,તો પછી તુ કેમ મને બ્લેમ કરે છે કે ભુલ મારી છે.બધે તારીજ વાત મારે માનવાની,મારી વાતનુ,મારા અભિપ્રાય નુ તારા માટે કોઇ મહત્વજ નથી.હુ તો તારી હર એક વાત સાંભળું છુ,તો પણ તુ હંમેશા એવુ કહેતો ફરે છે કે,તુ મારી વાત નથી સાંભળતી,મારુ કહેવુ નથી માનતી,મને નથી સમજતી.તારી મનમાની ચાલે,તો મારી મનમાની કેમ નહી ચાલે,કેમ એવુ?કોઈ પ્રોબ્લેમ છે તેના થી તને હે?અને કેમ મારે મારુ મગજ નહી દોડાવાનુ,મારા વિચારોને કેમ મહત્વ નહી આપવાનુ તારે?એકની એક વાત વારંમવાર કહેવી જરૂર છે હર એક વખતે.મને તો બધી સમજણ પડે છે,પણ તને આ બધુ નથી સમજાતુ.થોડા કામને લીધે લેટ થઇ ગયુ,મે જાણી જોયને કંઇ લેટ નથી કરું.આવી નકામી એકબીજા પર,એકબીજાના મતને મહાન બનાવા,મહાન બતાવા અને પોતાના મતનુ મહત્વ બતાવા આક્ષેપબાજી કરતા હોય છે.જેના લીધે બન્ને વચ્ચે મતભેદ પેદા થાય છે.આ મતભેદ ભેગા રહેલા બે માણસના સંબંધને ભાંગી નાખે છે.

હુ તો તને મારા માટે સારો માનતી હતી પણ ખબર નહી તુ કેમ આવુ ન કરવા નુ કરે છે મારી સાથે. હુ હંમેશા તારો ખ્યાલ રાખુ છુ પણ તુ ક્યારેય, તેની નોંધ નથી લેતો. મને તારી હર એક ઇચ્છાની ખબર છે, પણ તુ મને તે પુરી કરવાજ નથી દેતો,ખબર નહીં કેમ એવુ કરે છે.તુ તો મારા પ્રોબ્લેમ સમજતોજ નથી.તને ખબર છે કે મને તારી એ ખોટી આદત નથી ગમતી,તો પણ તુ તારી એ આદત સુધારતોજ નથી.હરરોજ હુ કામ પરથી ઘરે પાછો આવું,તો તારું મોઢુ ચડેલુંજ હોય, હુ તારી હરએક ઇચ્છા પુરી કરુ તો પણ તુ મારાથી નારાજ હોય છે. મારી આદત છે,તેનાથી મને કોઇ પ્રોબ્લેમ નથી તો, પછી તને કેમ તેનાથી પ્રોબ્લેમ છે.તુ તો કોઇ પણ કામ તે ધારુ હોય તે પ્રમાણે કરે છે,તો પછી તે બાબતે મને પુછવાનો કોઇ મતલબ ખરો.આવો ખોટો દેખાડો નહી કરવાનો.તુ તો ધરની બધી બાબતમા તારી જાતેજ ડિસીઝન લે છે,મને પુછવાની તારી ફરજ નથી બનતી.હુ તારા બધાજ પ્રોબ્લેમ સમજુ છુ,પણ તુ તારા પ્રોબ્લેમ મારી જોડે શેર નથી કરતી તો હુ તેને કેવી રીતે સોલ્વ કરુ.તુ મારી સાથે રહે છે,તો પણ તને મારી પસંદ -નાપસંદ વિશે કંઇ પણ ખબર નથી.

આવા વિભિન્ન અને વિપરીત વિચારો બે વ્યકિતની વચ્ચે મનભેદ ઉભો કરે છે. જેના લીધે બન્ને વચ્ચે મનમેળ રહેતો નથી અને મનભેદ ઉભો થાય છે.આ મનભેદ બે વ્યક્તી વચ્ચેના સંબંધને શુટઆઉટ કરી નાખે છે .મતભેદ અને મનભેદ એ નકારાત્મક અભિગમ છે.આ અભિગમને વહેલી તકે વખોડી કાઢવો જોયે.

મારા ખ્યાલ પ્રમાણે દાંપત્યા જીવનમા આવનારા પ્રોબ્લમ, દંપતિએ સાથે મળીનેજ સોલ્વ કરવા જોયે,એકબીજા પર બ્લેમ કરવાથી તેનુ સમાધાન નથી થતું.પતિ પત્નીને એકબીજાની લાગણીઓને જાણવી જોયે,એકબીજાની લાગણીઓને માણવી જોયે, એકબીજાની લાગણીઓને જાળવવી જોયે.એકબીજાની પસંદ-નાપસંદને જાણવી જોયે.

એકબીજાને ગમતી સારી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. એકબીજાની માગણીઓ ને સન્માનવી જોઈએ.એકબીજાની ભાવનાઓ ને મુક્ત મને માણવી જોઇએ.

લેખક : ખોડીફાડ મેહુલ( ગુરુ)

ખુબ સુંદર અને દરેક પતિ-પત્નીએ સમજવા જેવી વાત, શેર કરો તમારા મિત્રો સાથે લાઇક કરો અમારું પેજ.

ટીપ્પણી