નીતાબેન અંબાણી સાથેનો રમુજી વાર્તાલાપ !!

એન્ટિલા ખાતે એક ભાઈ નીતાબેન અંબાણીને કોઇ કારણસર મળવા ગયા અને જે વાર્તાલાપ થયો તે અહીં રજુ કરાયો છે.

નીતાબેન: ભાઈ શું લેશો, ચા,કોફી, ઠંડું, ફ્રુટ જ્યુસ, સોડા, હોટચોકલેટ, નેસ કોફી.
જવાબ: ચા ચાલશે
નીતાબેન: સિલોનની ચા, ઇન્ડિયાની ચા, હર્બલ ચા, બુશ ચા, હની બુશ ચા, આઈસ ટી કે પછી ગ્રીન ટી?
જવાબ: સિલોનની ચા
નીતાબેન: સફેદ કે કાળી?

જવાબ: સફેદ
નીતાબેન: દૂધ કે પછી ફ્રેશ ક્રીમ?
જવાબ: દુધવાળીનીતાબેન: પાવડરનું દૂધ કે તાજું દૂધ?
જવાબ: તાજું દૂધ

નીતાબેન: ગાયનું દૂધ કે બકરીનું દૂધ?
જવાબ: ગાયનું દૂધ
નીતાબેન: ન્યઝીલેન્ડની ગાય કે પછી આફ્રિકન ગાય?
જવાબ: આફ્રિકન ગાયનું દૂધ સારું રહેશે.

નીતાબેન: ચામાં તમે શું પસંદ કરશો? ખાંડ, સ્પ્લેન્ડા, મધ કે પછી કંઈપણ નહીં?

જવાબ: ખાંડ.
નીતાબેન: બીટ સુગર કે કેન સુગર?
જવાબ: કેન સુગર
નીતાબેન: સફેદ, બ્રાઉન કે યલો સુગર?

જવાબ: એના કરતાં એક કામ કરો નીતાબેન, મને એક ગ્લાસ પાણી આપી દો.
નીતાબેન: મીનરલ વોટર, ડીસ્ટીલ વોટર, નળનું કે કુવાનું પાણી?
જવાબ: મીનરલ વોટર
નીતાબેન: ફ્લેવરવાળું કે ફ્લેવર વગરનું?
જવાબ: મને લાગે છે કે હું પાણી પીધા વગર જ મરી જઈશ! એજ સારું રહેશે.

નીતાબેન: ભાઈ, તમે કઈ રીતે મરવા માંગો છો? અમારા શેરહોલ્ડર તરીકે કે પછી માન્ય ડીલર તરીકે?

નોંધ: પેલા ભાઈનો કોઇ અત્તોપત્તો નથી, એક અફવા એવી છે કે એ ભાઈ હાલમાં ગાંડાની હોસ્પીટલમાં છે.

સંકલન : રાજ પટેલ

ટીપ્પણી