રાજકોટનાં ફક્ત ગાંઠિયા કે ચીકી ફેમસ છે એમ કહેશુ તો ખરેખર મોટી ભૂલ છે.

મોન્ટેક સિંહ આહલુવાલિયાએ પૂછ્યું કે તમે કઈ IITમાંથી એન્જિનિયરીંગ કર્યું છે? ત્યારે એમના સહકર્મચારીએ કીધું કે એતો ગુજરાતના નાના શહેરમાંથી આવેલી છોકરી છે. આ વાત...

આ ભાઈની પ્રામાણિકતા રૂપિયા 2.16 કરોડથી પણ વધુની છે ?

પ્રામાણિકતા આંકવાની કોઈ આંકણી તો નથી શોધાઈ હજુ પણ જો હું કહું કે આ ભાઈ ની પ્રામાણિકતા રૂપિયા 2.16 કરોડથી પણ વધુ ની છે...

Today's Exchange Rates

INR - Indian Rupee
USD
65.10
EUR
76.70
SGD
48.02
BGN
39.22
JPY
0.58

Latest Stories

Popular All Time

error: Content is protected !!