સગાઇ પછી Vs લગ્ન પછી

સગાઇ પછી શું? પત્ની : આ ક્ષણ માટે મેં કેટલી રાહ જોઈ !! પતિ : શું તું એવું ઇરછે છે કે હું તને છોડી ને જતો...

ગર્લ્સ આર પર્ફેક્ટ

કહેવાય છે કે "પ્રેક્ટીસ મેઇક્સ મેન પરફેક્ટ"!!! તો વોટ અબાઉટ વુમેન? વિચારો ........ વિચારો........ કઈ કહી શકો?   "ધે આર બોર્ન પેર્ફેક્ટ"!   બહેનો તેમના કાર્ય માં કેટલા મહેનતુ અને...

થાકી જાઉં છું…

નર્સ: ‘દીકરી આવી છે.’ આ સાંભળીને પતિનો ચહેરો ઊતરી ગયો. નર્સ: કેમ શું થયું? . . . . પતિ: દીકરો હોત તો, મને ઘરકામમાં મદદ કરે ને! હું એકલો ઘરનું કામ કરીને...

Latest Stories

Popular All Time

error: Content is protected !!