પ‌ત્ની ઉવાચ

એક વાર મારી પ‌ત્ની એ મને ઢીબી નાખ્યો..... અડોશી-પડોશી ભેગા થઈ ગયા.

બ્રેક ફાસ્ટ

હા હા હા

દુનિયાનો સૌથી બેસ્ટ ડાઈવોર્સ લેટર – અચૂક માણવા જેવો !!

છુટાછેડા લેવાના કારણો આપતો બેસ્ટ લેટર-

સ્ત્રીઓ કંઈ પણ કરી શકે છે !

મોરલ : સ્ત્રીઓ કઈ પણ કરી શકે છે, તેઓની સાથે ભૂલ મા પણ પંગો ના લેવો...

“મા” આવી રહી છે !

પતિ : ફોન આવ્યો હતો, કાલે સવારે “મા” આવી રહી છે.તેની ફ્લાઈટ સવારે ચાર વાગ્યે આવી જશે.

હાઈટ ઓફ ફેસબુક અપડેટ્સ…!

બોલો....! આનું શું કરી લેવું...

સગાઇ પછી Vs લગ્ન પછી

સગાઇ પછી શું? પત્ની : આ ક્ષણ માટે મેં કેટલી રાહ જોઈ !! પતિ : શું તું એવું ઇરછે છે કે હું તને છોડી ને જતો...

છોકરીઓનું કઈ નક્કી ના કેવાય

જોક ગમે તો કોમેન્ટમાં "ભાઈ-ભાઈ" જરૂર લખવું.

ડબલ હાર્ટ અટેક

જવું હતું ક્યાંક અને પહોંચ્યા ક્યાં? કેવી રીતે 2 એસ.એમ.એસ બદલી નાખે છે કોઇની દુનિયા... તમારી દુનિયા તો સલામત છે ને?

Latest Stories

Popular Today

Popular Last 7 Days

Popular All Time

error: Content is protected !!