કાશ્મીર અને પત્ની વચ્ચે સમાનતા

કાશ્મીર અને પત્નીમાં શું સમાનતા છે?

પત્ની અને ઘડિયાળ

ઘડિયાળ ચોવીસ કલાક ટિક ટિક કરતી રહે છે અને પત્ની ચોવીસ કલાક ચિક ચિક કરતી રહે છે.

પત્નીઓનું શું કરી લેવું ?

ટપ્પો પડ્યો હોય એટલા લાઈકનું બટન દબાવે !

પત્નીને ખુશ રાખવાની ટીપ્સ

આમ તો માનનીય બ્રહ્માજીએ અમુક એવા મોડેલ ટેસ્ટીંગ વગર નીચે ધરતી પર મોકલી આપ્યા છે કે .....

તું ક્યા કલરની લિપસ્ટીક લગાડીને આવવાની છે ?

Join us જલ્સા કરોને જેંતીલાલ

ભારતમાં છોકરીઓના નામ….!

શું તમને આ ખ્યાલ હતો ?

બે છોકરીઓ અને દારૂડિયો….

બે છોકરીઓ રસ્તામાં મજાક કરતા કરતા એક જગ્યાએ રોકાઇ ગઇ....એવામાં એક દારૂડિયો ત્યાંથી પસાર થયો...

પત્નીની કેમિકલ ફોર્મ્યુલા

એક નવા તત્વની શોધ થઇ છે જેને રસાયણશાસ્તરમાં શામેલ કરવામાં આવ્યું છે

નીતાબેન અંબાણી સાથેનો રમુજી વાર્તાલાપ !!

મોરલ : અંબાણીના એન્ટિલામાં ચા પીવા કરતા ભારતના કોઈ ગામડાના ગરીબના ઝુપડાની ચા પીવી! ત્યાં ચા, ભાવ-પ્રેમ અને આવકારો પણ ફ્રી માં મળશે!

Latest Stories

Popular All Time

error: Content is protected !!