હિંમતના અભાવ અને અધૂરી જાણકારીનાં ગેરફાયદા

સાડા છ ફૂટ ઉંચો અને હટ્ટો કટ્ટો પહેલવાન બસમાં જતો હતો. કન્ડક્ટરે એની પાસે આવીને કહ્યું, "ટિકીટ" ? પહેલવાન : હું ટિકીટ નથી લેતો. કન્ડક્ટરએ વિચારીને ગભરાઇ...

જેંતીએ કરી અંગ્રેજોની છુટ્ટી

અંગ્રેજોનો ઉત્સવ ચાલતો હતો જેમાં એમને ૧ મહિના સુધી નોન વેજ. ખાવા પર બંધન હતું.

પાણીની નવી ફોર્મુલા, જરૂર શેર કરજો

શિક્ષકઃ પાણીની મોલિક્યુલર ફોર્મુલા લખો

મરછરોની દાસ્તાન…

માલિક તેનાં નોકરને

‘જેંતી, જરા તારો મોબાઈલ આપ તો…’

‘હા પપ્પા હવે લ્યો…’

‘લોટસ ઓફ લવ’

જેંતી ફેસબુક વાપરતો પણ જયારે જયારે ‘લોલ (lol)’ લખેલું જુએ ત્યારે વિચારે કે આ લોલ એટલે શું હશે ?

જેંતીનું ઓપરેશન

જેંતીએ પોકેટમાંથી તેનું પર્સ કાઢ્યું.

Today's Exchange Rates

INR - Indian Rupee
USD
65.10
EUR
76.70
SGD
48.02
BGN
39.22
JPY
0.58

Latest Stories

Popular All Time

error: Content is protected !!