પાણી અને લોહી લોકો કેવી રીતે પીવે !

બોલો, આનું શું કરી લેવું ?

આવું શા માટે હોય છે ?

આ વિષય પર તમે શું કહેશો ?

એકદમ મજેદાર જોક : તકલીફમાં હો ત્યારે કવર ખોલીને જોજે

ત્રણ મહિના પછી વધુ એક ગંભીર સમસ્યા નડે છે ત્યારે તે ત્રીજુ કવર ખોલે છે. તેમાં લખેલું હોય છે,

લોલમ લોલ !

Join us જલ્સા કરોને જેંતીલાલ

શહેરનો જમાઇ ગયો ગામડાનાં સાસરે

શહેરમાં રહેતા જમાઇ લગ્ન પછી પહેલી વાર ગામડાનાં સાસરામાં ગયા

ચાલો જેંતીલાલ તરફથી દરેકને સાઈકલ ભેટ!!

સૌજન્ય : વિનોદભાઈ ચાવડા

ચાર્લી ચેપ્લીન ના જીવનનો સાચો બનાવ છે.

મિત્રો, આપણી પોસ્ટ ને તરત જ બેઠી મુકવા વાળા અને ૪લાખ કરતા વધુ લાઈક વાળા પેજ ને આ સાચો બનાવ ભેટ!!

પ્રેશર પ્લેયર ધોની !!

શું કહો છો તમે ?

પત્ની અને ઘડિયાળ

ઘડિયાળ ચોવીસ કલાક ટિક ટિક કરતી રહે છે અને પત્ની ચોવીસ કલાક ચિક ચિક કરતી રહે છે.

Today's Exchange Rates

INR - Indian Rupee
USD
65.10
EUR
76.70
SGD
48.02
BGN
39.22
JPY
0.58

Latest Stories

Popular All Time

error: Content is protected !!