ફેસબુક ફીવર!!

માનસી (કામવાળીને): કેમ અલી, તુ બે દિવસ કામ કરવા ના આવી ? કામવાળી: મેડમ, મેં ફેસબુક પર અપડેટ તો કર્યું હતુ કે હું બે દિવસ...

પરફેક્ટ બૂક આપી છે.

તમે શું કહો છો - આપણા જેવા તેજસ્વી ગુજરાતીઓ કદાચ પાછા પડતા હોય તો તેમના અંગ્રેજીને કારણે....આપણને પણ કદાચ આ બૂક ની જરૂર છે !

શું તે ક્યારેય મમ્મીને જોઈ છે ?

બે ભાઈઓ નો સંવાદ

ત્રણ પ્રકારના લોકો…

ભાઇ ભાઇ શું વાત છે !!

VLC player

આનું શું કરી લેવું !

સરપ્રાઈઝ ટેસ્ટ ! :)

સરપ્રાઈઝ ટેસ્ટ ! :)

લોટરી લાગી જેંતીને તો !

સૌજન્ય : સુમિત ગજ્જર

ડેન્જરસ ઈંગ્લીશ

જેંતીનું જક્કાસ ઈંગ્લીશ

ભગવાને પૃથ્વી ગોળ શા માટે બનાવી ?

આજે ખબર પડી કે પૃથ્વી કેમ ચોરસ કે લંબ ચોરસ નથી અને ગોળ જ કેમ છે !

Latest Stories

Popular Today

Popular Last 7 Days

Popular All Time

error: Content is protected !!