હવે, જમાનો બદલાયો…!

હા હા હા !

બબીતા કો કભી દેખેગા ?

હા હા હા...!

ચાઈનાની રીયલ તસ્વીર !

શું તર્ક લગાડ્યું છે !

આ વળી કેવું ગણિત ?

વાત તો સાચી છે નઈ ?

બધી મમ્મીઓ ધ્યાન આપે

હા હા હા

આટલો ફરક છે આપણી અને તેમની વચ્ચે….!

જુઓ કેટલો તફાવત છે....

Latest Stories

Popular Today

Popular Last 7 Days

Popular All Time

error: Content is protected !!