આજે તમારા સૌ માટે એક ચેલેન્જ…

જોઈએ કેટલાને ખબર પડી જાય છે !

ચાઈનાની રીયલ તસ્વીર !

શું તર્ક લગાડ્યું છે !

બધી મમ્મીઓ ધ્યાન આપે

હા હા હા

આ વળી કેવું ગણિત ?

વાત તો સાચી છે નઈ ?

એકવાર અચૂક વાંચજો! મોજ પડી જશે!

એકવાર અચૂક વાંચજો! મોજ પડી જશે!

ક્રીશ V/S શક્તિમાન

જોરદાર!!

Today's Exchange Rates

INR - Indian Rupee
USD
65.10
EUR
76.70
SGD
48.02
BGN
39.22
JPY
0.58

Latest Stories

Popular All Time

error: Content is protected !!