એ મારા સ્કુલના દિવસો

ખરું ને દોસ્તો ??

બાયોલોજી ટીચરની તકલીફ

"યસ, સર" છોકરાઓએ કહ્યું.

એક છોકરી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે

છોકરીએ જવાબ આપ્યો

પેટ પકડીને હસવાસે : “જે હોય તે બધું બહાર ફેંકો”

તેને ઉંચુ લાવવા મથે છે પરંતુ કાર્ગોના ભારે વજનના કારણે તે ઉંચુ થતુ નથી.

ફિલ્મી છોકરાનો પરીક્ષામાં જવાબ.

ફિલ્મોની નાના છોકરાઓનાં માનસ પર શું અસર પડતી હોય છે,

નટખટ છોકરો બગડ્યો ટીચર પર.

આ પેલો ટપ્પુ છે....જે અમેરિકા જતો રહ્યો...

આજે અચૂક માણો આ બાળગીતોનો આપણો ખજાનો

નાના ભૂલકાં સાથે બાળક જેવા થઈને રહેવું, નાચવું, ગાવું અને રમવું એના જેવી મજા બીજી કોઈ નથી. એ માટે જોઈતાં હાલરડાં, જોડકણાં અને બાળગીતોનો આપણો ખજાનો વિશાળ છે. તેમાંથી ચાખવા જેવી થોડી વાનગી અહીં પીરસી છે.

મારે ફરી બાળ બની જવું છે…!

નાના બાળકોને ઘરમાં અને નિશાળમાં રમાડવા અને ભણાવવા માટે દાયકાઓથી વપરાતી આવેલી કાવ્યપંક્તિઓનો આ સંગ્રહ આજે પણ એટલો જ ઉપયોગી છેઃ

Latest Stories

Popular Today

Popular Last 7 Days

Popular All Time

error: Content is protected !!