એક છોકરી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે

છોકરીએ જવાબ આપ્યો

પેટ પકડીને હસવાસે : “જે હોય તે બધું બહાર ફેંકો”

તેને ઉંચુ લાવવા મથે છે પરંતુ કાર્ગોના ભારે વજનના કારણે તે ઉંચુ થતુ નથી.

ફિલ્મી છોકરાનો પરીક્ષામાં જવાબ.

ફિલ્મોની નાના છોકરાઓનાં માનસ પર શું અસર પડતી હોય છે,

નટખટ છોકરો બગડ્યો ટીચર પર.

આ પેલો ટપ્પુ છે....જે અમેરિકા જતો રહ્યો...

આજે અચૂક માણો આ બાળગીતોનો આપણો ખજાનો

નાના ભૂલકાં સાથે બાળક જેવા થઈને રહેવું, નાચવું, ગાવું અને રમવું એના જેવી મજા બીજી કોઈ નથી. એ માટે જોઈતાં હાલરડાં, જોડકણાં અને બાળગીતોનો આપણો ખજાનો વિશાળ છે. તેમાંથી ચાખવા જેવી થોડી વાનગી અહીં પીરસી છે.

મારે ફરી બાળ બની જવું છે…!

નાના બાળકોને ઘરમાં અને નિશાળમાં રમાડવા અને ભણાવવા માટે દાયકાઓથી વપરાતી આવેલી કાવ્યપંક્તિઓનો આ સંગ્રહ આજે પણ એટલો જ ઉપયોગી છેઃ

આજકાલના વિદ્યાર્થીઓના ગીતો !

આજકાલના વિદ્યાર્થીઓના ગીતો !

જમરૂ રોક….જેંતી શોક !

કેવું પાડે જમરૂભાઈ !

નાના છોકરાને કરવી તી મોટી છોકરીને કિસ

એક નાનો છોકરો તેનાં પડોશમાં રહેતી છોકરીને તેનાં બોયફ્રેન્ડને કિસ કરતા જોઇ લે છે

Today's Exchange Rates

INR - Indian Rupee
USD
65.10
EUR
76.70
SGD
48.02
BGN
39.22
JPY
0.58

Latest Stories

Popular All Time

error: Content is protected !!