તમે તો લાજ કાઢી ને પણ કર્યું કામણ

dsc00193..

 

ફોટો જોઇને અને લખાણ વાંચીને મોજડી આવી જાય તો કોમેન્ટમાં “ભાઈ ભાઈ” લખવું ! એટલે અમને ખબર પડે કે તમે હજુ જીવો છો !

 

ટીપ્પણી