હોસલા હો બુલંદ…હોસલા હો બુલંદ…!!

- Advertisement -

1001755_478710955546113_708225014_n

 

હોસલા હો બુલંદ…હોસલા હો બુલંદ…!!

આ હોનહાર ખેલાડીના મનોબળ માટે ૫૦૦૦ લાઈક અને ૫૦૦૦ શેર તો બને જ બોસ !!

આ ફોટો, તેનું લખાણ અને તેનું મોરલ તમને અંદરથી હલાવી દે..તમારી અંદરનું કોઈ મરેલું તત્વ ફરી જીવંત કરી દે તો જ લાઈક અને શેર આપજો…!!

 

 

ટીપ્પણી