હાઇટ ઓફ ફેસબુક અપડેટ !

Gujarati Jokes 331“સુહાગરાત હે…

.

.

.

.

.

ઘૂંઘટ ઉઠા રહા હું મેં”

(વાયા આઈ ફોન ૧ મીનીટ પહેલા)

 

ટીપ્પણી

Ad Slot 4 – Below Bottom Related Article Block