સ્ટીક આર્ટ : દીવાસળી માંથી બનાવેલ એફિલ ટાવર !

20021276_7989_625x1000

 

પરેશ પરમારનું ટેલેન્ટ (બોટાદ)

સ્ટીક આર્ટ !

 

 

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!