સાળી અને પત્નીમાં શું અંતર હોય…

9097_untitled-9

 

જેઠો : યાર મને કહે કે સાળી અને પત્નીમાં શું ફરક હોય છે?

જેંતી : જો ભાઈ સાળી બ્યૂટી હોય છે તો પત્ની ડ્યુટી.

સાળી પેશન જેવી હોય છે અને પત્ની ટેન્શન જેવી.

સાળી ફ્રેશ કેક જેવી હોય છે તો પત્ની અર્થક્વેક જેવી.

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!