સમજવા જેવી ત્રણ વસ્તુઓ :

- Advertisement -

969354_684536184894540_267178701_n

 

સમજવા જેવી ત્રણ વસ્તુઓ :

=================

 

ત્રણ વસ્તુઓ જિંદગીમાં એકવાર જાય , પછી આવે નહિ

▬ સમય.

▬ શબ્દ.

▬ તક.

 

ત્રણ વસ્તુઓ કે જે ખોવી ના જોઈએ..

▬ શાંતિ.

▬ આશા.

▬ પ્રમાણિકતા.

 

ત્રણ વસ્તુઓ કે જે અચોકસ્સ છે –

▬ સપનાઓ.

▬ સફળતા.

▬ ભવિષ્ય.

 

ત્રણ વસ્તુઓ કે જે લોકો નું ઘડતર કરે છે –

▬ મહેનત.

▬ શિસ્ત.

▬ બોલી.

 

ત્રણ વસ્તુઓ કે જે લોકો નો નાશ કરે છે –

▬ દારૂ.

▬ ઘમંડ.

▬ ગુસ્સો.

 

ત્રણ વસ્તુઓ કે જે એકવાર જાય છે અને પાછી મેળવવી મુશ્કેલ છે –

▬ સન્માન.

▬ વિશ્વાસ.

▬ દોસ્તી.

 

ત્રણ વસ્તુઓ કે જે જિંદગી માં ક્યારેય નાપાસ નથી થતી –

▬ સાચો પ્રેમ.

▬ નિર્ણય.

▬ માંન્ન્યતાઓ

 

આપણું પેઈજ લાઈક કરો જલ્સા કરોને જેંતીલાલ

ટીપ્પણી