શું તમે ક્યારેય આવો સંયોગ જોયો છે ?

1013143_443218905775897_2136824336_n

 

આ ફોટોગ્રાફર માટે કેટલી લાઈક્સ ??

ટીપ્પણી