શહીદ કપૂરે હિંમત હારવાની જરાય જરૂર નથી…! ખબર કેમ ?

શું કહો છો દોસ્તો ? આઈડિયા બરોબર છે ને ?

ટીપ્પણી