શબનમબેનના શબ્દોમાં “માં” નો પ્રેમ…. “માં , ઓ માં ! મારી વ્હાલી માં”….

માં , ઓ માં ! મારી વ્હાલી માં ,

તારો ખુબ ખુબ આભાર.

 

તું મને આ જગમાં લાવી ,

સુંદર ઉછેર કરી મારી દુનિયા સજાવી ,

સંસ્કારી બનાવી ,સીંચી સુંદર સંસ્કાર ,

વ્હાલી માં ! તારો ખુબ ખુબ આભાર ..

 

નવ-નવ મહિના તારા દેહમાં સમાવી ,

અસહ્ય પીડા વેઠી આ દુનિયામાં લાવી ,

તોયે હતો હૈયે હેત અપાર ,

વ્હાલી માં ! તારો ખુબ ખુબ આભાર ..

 

કેટલાયે દુઃખો વેઠી સુખ અમને આપ્યા ,

કટુ પોતે ખાઈ મધુ અમને ખવડાવ્યા ,

કદી ના કર્યો તે દુઃખનો ઉહ્કાર ..

વ્હાલી માં ! તારો ખુબ ખુબ આભાર ..

 

ફરી જો હું આ ધરતી પર આવું,

તારી જ કુખે હું અવતાર પામું ,

ફરી પામે ‘શબનમ’ તારો પ્રેમ અનરાધાર ,

વ્હાલી માં ! તારો ખુબ ખુબ આભાર ..

– શબનમ ખોજા

ટીપ્પણી