લવ યુ મોમ !

- Advertisement -

Sad Teenage Girl

 

“દિલ તુટને પર ઇનાતા દર્દ નહિ હોતા, જીતના “માં” કે રૂઠને સે હોતા હે”

લવ યુ મોમ !

ગમ્યું હોય તો અચૂક શેર કરો…!

 

ટીપ્પણી