રવિવાર ઉજવવાનું કારણ….!

Gujaratijoks raviગાંધીજીની યાદમાં ગાંધી જયંતી વર્ષમાં ૧ વાર ઉજવાય…

ઇસુ ખ્રિસ્તની યાદમાં ક્રિસમસ વર્ષમાં ૧ વાર ઉજવાય…

પણ

સર સર રવીન્દ્ર જાડેજાની યાદમાં વર્ષમાં ૫૨ વખત શું ઉજવાય ખબર ?

રવિવાર !!

 

ટીપ્પણી

Ad Slot 4 – Below Bottom Related Article Block