રજનીકાંત અને નરેશ કનોડિયા વચ્ચે ફ્રેન્ડશીપ

- Advertisement -

3477_joke-1

 

રજનીકાંત અને નરેશ કનોડિયા વચ્ચે હવે દોસ્તી થઇ ગઇ છે

હવે એની એક ગુજરાતી ફિલ્મ આવવાની છે.

.

.

.

.

.

.

.

નામ છેઃ ‘શહેરનો રોબો ને ગામનો ડોબો’

ટીપ્પણી