રજનીકાંત અને નરેશ કનોડિયા વચ્ચે ફ્રેન્ડશીપ

3477_joke-1

 

રજનીકાંત અને નરેશ કનોડિયા વચ્ચે હવે દોસ્તી થઇ ગઇ છે

હવે એની એક ગુજરાતી ફિલ્મ આવવાની છે.

.

.

.

.

.

.

.

નામ છેઃ ‘શહેરનો રોબો ને ગામનો ડોબો’

ટીપ્પણી

Ad Slot 4 – Below Bottom Related Article Block