મૌલિકભાઈ પઢીયારનું ટેલેન્ટ !

shivaતેઓની ખાસિયતએ છે કે તેઓ કોઈ પણ નામને પેઈન્ટીંગના ફોર્મમાં લખી શકે છે…અહી તેમણે બનાવેલ એક પેઇન્ટિંગ મુકું છું…તમારે ઓળખવાનું છે કે કયું નામ લખેલું છે…!!

ટીપ્પણી