મૂડીવાદ એટલે?

મૂડીવાદ એટલે –

બીજાની અગવડ તે મારો મોકો

શું કહો છો દોસ્તો?

 

ટીપ્પણી

Ad Slot 4 – Below Bottom Related Article Block