માનવતા મરી પરવારી નથી હો…!!

- Advertisement -

954653_428853127222110_574572208_nઆ ભાઈ એક ગુજરાતી જ છે…! જેઓ એક હોટેલમાં કામ કરે છે..તેઓ દરરોજ આજુ બાજુમાં રહેલા ગરીબોને તેના પગારમાંથી ખાવાનું લઇ ખવડાવે છે…! માનવતા મરી પરવારી નથી હો…!!

ટીપ્પણી