માં તે માં……!!

માં નો પ્રેમ અમુક વખતે આવો પણ હોય….!!

સાચીવાત કે નઈ ?

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!