મરઘીએ કર્યા બાજ સાથે લગ્ન…

- Advertisement -

1278162947_103171142_2-Black-puff-henheavy-and-White-silky-female-for-sale-Islamabad-1278162947મરઘીએ બાજ સાથે લગ્ન કર્યાં

મરઘો ગુસ્સે થઇ બોલ્યો : ‘અમે મરી ગયા’તા ?’

મરઘીએ કહ્યું : ‘હું તો તારી સાથે જ લગ્ન કરવા માગતી હતી, પણ મારા મમ્મી-પપ્પાની ઇચ્છા હતી કે છોકરો એરફોર્સમાં હોય….’

ટીપ્પણી