મફતમાં રિચાર્જ કરાવો અને ગીફ્ટ વાઊચર્સનો લાભ ઊઠાવો!

1000111_685108528170639_1619271608_n

 

મિત્રો!

કોઈ તમને કહે કે મફતમાં ઘર બેઠા મોબાઈલ રિચાર્જ કરાવવા મળે અને ઉપરથી મેક ડોનાલ્ડ, બરિશ્તા, ડૉમિનોઝ, CCD, યુ એસ પિઝા, પિઝા કોર્નર, રેંગલર, PVR, સિનેપોલિસ, મોંજીનીઝ, અડીદાસ વગેરેના વાઊચર્સ મળે તો? – એ પણ તમે જેટલી રકમનું રિચાર્જ કરાવો એટલી કે તેથી વધુ રકમના વાઊચર્સ મળે તો?

જલ્સા પડી જાય ને?

તો ફ્રી-ચાર્જની આ લિંક (http://bit.ly/18BUB9y) ઉપર જાઓ અને મફતમાં રિચાર્જ કરાવો અને ગીફ્ટ વાઊચર્સનો લાભ ઊઠાવો!

ટીપ્પણી