ભારતનાં રેલ્વે સ્ટેશન પર અમેરિકન ડોક્ટરને હાર્ટ એટેક…

- Advertisement -

man-crying-in-profile-photoભારતનાં એક રેલ્વે સ્ટેશન પર અમેરિકન ડોક્ટરને હાર્ટ એટેક આવ્યો….

.

..

.

.

.

.

.

કેમ કે તેણે એક પુસ્તકનું નામ વાંચ્યુ- ‘કેવી રીતે બનશો 30 દિવસમાં ડોક્ટર?’

 

ટીપ્પણી