બોલો પવનપુત્ર હનુમાન કી જય!

- Advertisement -

944211_679085975439561_342932980_n

 

श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि I

बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि II

बुद्धिहीन तनु जानिके , सुमरो पवन -कुमार I

बल बुद्धि विद्या देहु मोहे , हरहु कलेश विकार II

 

બોલો પવનપુત્ર હનુમાન કી જય!

 

Join us: જલ્સા કરોને જેંતીલાલ

ટીપ્પણી