‘બે આના’ નો એક જુનો સિક્કો ! ક્યારેય જોયો છે ?

566264_452514181465444_24844743_n

 

ક્યારેય જોયો છે આવો સિક્કો ?

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!