ફ્રુટ કપ (FRUIT CUP) :

- Advertisement -

1004464_576025842448680_1153765872_n

 

જાણો અને માણો

ફ્રુટ કપ (FRUIT CUP) :

સૌ પ્રથમ શકરટેટી ને વચ્ચે થી કાપી લો હવે તેના બીજ ને દુર કરી આઈસક્રીમ સ્કૂપ વડે તેના બોલ્સ બનાવી એક સેર્વિંગ પ્લેટ માં મૂકી શકો છો

ટીપ્પણી