ફ્રુટ કપ (FRUIT CUP) :

1004464_576025842448680_1153765872_n

 

જાણો અને માણો

ફ્રુટ કપ (FRUIT CUP) :

સૌ પ્રથમ શકરટેટી ને વચ્ચે થી કાપી લો હવે તેના બીજ ને દુર કરી આઈસક્રીમ સ્કૂપ વડે તેના બોલ્સ બનાવી એક સેર્વિંગ પ્લેટ માં મૂકી શકો છો

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!