પોપટ બેઠો ડાળ પર…

954616_556413351076809_451041752_n

 

હા હા હા…!

ટીપ્પણી