દુનિયાના સૌથી વધારે ધનિક મંદિર આપણા પૂજ્ય ભારત દેશમાં છે.

- Advertisement -

padmanabhaswamytemple-1_070611012129

એક સર્વે પર થી થોડા આકડા જોઈ લઇ લે

શ્રી તિરુપતિ બાલાજી મંદિર = 650કરોડ પ્રતિ વર્ષ

(૫૦૦૦૦ હજાર કરોડ ના ઘરેણા અલગ થી )

શ્રી સિદ્ધિવિનાયક મંદિર = ૨૫૦ કરોડ પ્રતિ વર્ષ

(૫૦૦૦ હજાર કરોડ ની ફિક્ષ ડીપોઝીટ અને ઘરેણા અલગ થી )

શ્રી શિરડી સાઈબાબા મંદિર = 50કરોડ પ્રતિ વર્ષ

(૬૨૭.૫૬.૯૭.૪૮૮ કરોડ ની ફિક્ષ ડીપોઝીટ અલગ )

શ્રી પદ્મનાભ સ્વામી મંદિર = ૨૦ બિલિયન (૧ લાખ કરોડ નો ખજાનો અલગ થી )

શ્રી પૂરી જગન્નાથ મંદિર = ૨૫ કરોડ (૧૦૦ કરોડ નું સોનું અલગ થી )

શ્રી સોમનાથ મહાદેવ મંદિર =૧,૬૩,૯૧૪ કરોડ (પ્રોપર્ટી વેલ્યુ અને ઘરેણા અલગ થી )

શ્રી માં વૈષ્ણોદેવી મંદિર = ૨૦ કરોડ પ્રતિવર્ષ (૧૦૦ કરોડ ના ઘરેણા અને પ્રોપર્ટી અલગ થી )

હવે વાત જાણે એમ છે કે ઉતરાખંડ માં આવેલી ભયાનક તબાહી પછી

જો ઉપર જણાવેલા દેવસ્થાનો મદદ માટે આગળ આવે તો બીજા કોઈ ને કશું કરવા ની જરૂર નથી રેહતી પણ ભગવાન જ ભગવાન ના કામ ના નથી આવતો તો માણસ પાસે થી તમે શું આશા રાખી શકો ???

વિચારવા જેવી બાબત છે નહિ ..

ટીપ્પણી