તમારું અમુલ્ય મંતવ્ય અચૂક આપજો…!

18TH_NARENDRA_MODI_785246eતમારું અમુલ્ય મંતવ્ય અચૂક આપજો…!

મંતવ્ય આપવાનો વિષય :

“જો નરેન્દ્રમોદીને એક નેતા તરીકે જોઈએ અને નિષ્પક્ષ રહીને ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્યકાળનો વિચાર કરીએ તો તમને શું લાગે કે મોદી જ પી.એમ. પદ માટે શ્રેષ્ઠ નેતા કેમ ?”

નોંધ : તમારે વિચારીને ફક્ત એક જ કારણ લખવાનું છે…!!

પોસ્ટને શેર કરી બીજાનું પણ મંતવ્ય જાણીએ….!

ટીપ્પણી