ટપકીવાળા હરણનો ફોટો!

Gujarati Jokes 304આપણા સૌના મિત્ર એવા વિશાલભાઈ દવે જેઓ વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટો ગ્રાફર છે. તેમણે લીધેલ એક ફોટો અહીં મુક્યો છે.

ગમે તો ભાઈ નો ઉત્સાહ વધારજો!

ટીપ્પણી

Ad Slot 4 – Below Bottom Related Article Block