જેઠાલાલ એટલે જેઠાલાલ !

- Advertisement -

gujarati jokes babitaji

 

હા હા હા…

ટીપ્પણી