જેઠાલાલ એટલે જેઠાલાલ !

gujarati jokes babitaji

 

હા હા હા…

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!