જયારે ખબર પડે કે આજે માસ બંક છે…!!

GUJARATI JOKES MASS BUNK

 

સાચીવાત ને ?

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!